Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Dang.jpg FB_IMG_1488361465624.jpg FB_IMG_1488361472627.jpg Dang.jpg Dang.jpg Dang.jpg 12508793_793732907440137_6538815787181818493_n.jpg 12239869_768088326671262_2170700885390795459_n.jpg 12239523_768088276671267_1392786880459503510_n.jpg 11144906_664845056995590_4748519444267685175_n.jpg 11188493_664845026995593_3972374777997619896_n.jpg 11159531_664844703662292_1266084681805250298_n.jpg 11156373_664844836995612_6539038787949292307_n.jpg 11150229_664844910328938_5438787649476699770_n.jpg 11054813_664844663662296_2662112552281692839_n.jpg 11054813_664843756995720_3206895425419989404_n.jpg 11039146_664844740328955_5800049847594160820_n.jpg 10489658_664844796995616_7158765123781955422_n.jpg 10346313_664844876995608_558127019031070457_n.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tin tức

  div>

  Chào mừng các quý vị đến với trang website giáo dục của trường THCS Văn Hoàng !

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Monkey Junior

  GIAO_AN_ANH_8_HAY

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đặng Văn Thinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:14' 07-08-2012
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 688
  Số lượt thích: 0 người
  Week: 1 REVISION
  Period: 1 Preparing date : 12/8/2011


  I. Objectives:
  Review main knowledge that Ss have studied in English 7
  Introduce more effective methods of learning
  II. Teaching aids :
  - Text book , lesson plan, etc.
  III. The teaching procedures:
  1. Class organizing: - Greetings ( 1’)
  - Checking attendance :(2’)
  2. Revision:
  A.Revision: (32’)
  Grammatical tenses
  1. Present simple tense:
  - Structure :
  - The usages:
  2. Present progressive tense :
  - Structure : S + tobe + V.ing
  * Forming V.ing: (listing)
  Ex: read – reading
  prepare – preparing
  run – running
  lie - lying
  - The usages:
  *Adv of time: now, at the moment,etc.
  3. Past simple tense:
  - Structure: S + V.ed
  *Forming V.ed: Regular & Irregular
  Ex: Stay – Stayed
  Study – Studied
  live – lived
  - The usages : (Adv of time)
  *Pronounce “V.ed” :
  / id/ V ending in “ t,d”
  / t / V ending in “ p,k”
  / d/ the rest
  4. Simple future tense:
  - Structue: S + will + V(infi)
  - The usages : (Adv of time)
  B. Introduction to E 8 : (10”)

  - T introduce E8 to Ss: Structures and contents

  - Week: 1
  - Period: 2

  - Preparing date: 14/8/2011

  Lesson 1: - Getting started + Listen & Read

  * Aim: - Reading the dialogue for details and revision of simple present and simple past tenses.
  * Objective: - By the end of the lesson, students will be able to know more about Hoa-Lan-Nien and to review simple present and simple past tense.
  * Teaching aids: - Text book, cards.
  * Procedure:
  1.CLASS ODER: (3’)
  Greeting and Checking attendance
  2.CHECK UP: (5’) T asks ss to repeat some structures in last period
  3. NEW LESSON:

  Content
  Teacher`s activities Sts` activities
  Adding
  
  * Warm-up: (Pelmanism).(7’)
  meet
  come
  live
  think
  send
  thought
  
  receive
  met
  lived
  received
  came
  sent
  
  Look at the pictures (p.10) and answer the questions.
  a. What are these students doing?
  b. Do you like soccer / reading books...?
  c. Whom do you like playing with?
  - a. playing football.
  - b. studying together.
  - c. pla ying chess.
  - d. playing volleyball.
  * Pre-reading: (15’)
  1. Pre-teach vocabulary:
  - to seem (translation): dường như
  - a next door neighbor: hàng xãm
  (explanation: a person who lives next to your house).
  - to look like (translation): giống như
  * What + do/does + S + look like?: hình dáng bên ngoài
  * What + N! : cảm th¸n
  * To be(not) + adj + enough + to do: kh«ng đủ để hoặc đủ để làm g× đã
  2. Pre-questions:
  a. Is Nien Lan`s friend or Hoa`s friend?
  b. How old is Nien?
  c. Where does Nien live?
  d. Is she a beautiful girl?
  * While-reading: (10’)
  Read the dialogue (p.10).
  Check the answers
  Read the dialogue again
  Answer the questions in exercise 2 on page 11.
  * Answers:
  a. Nien lives in Hue.
  b. No, she doesn`t.
  c. The sentence is "She wasn`t old enough to be in my class".
  d. At Christmas.
  * Post-reading: (3’)
  Gap-filling: (live-sent-be-come)
  "Hoa (1) in Hue last year, but now she (2) in Hanoi. Yesterday, Hoa`s friend Nien (3) Hoa a letter. Nien (4) Hoa`s friend neighbor when Hoa lived in Hue. She (5) yourger than Hoa. She (6) to Hanoi in December.
  * Homework: (2’)
  Ask students to do exercise 1(a) ; 1(
   
  Gửi ý kiến